Straalverbinding voor internet

Straalverbinding

Voor slecht bereikbare plaatsen – of tijdelijke oplossingen – valt er te denken aan het bouwen van een straalverbinding.

Dit kan vanaf een centraal punt (bv. een mediatoren) of een nabij gelegen gebouw. De straalverbinding, ook wel ethernet over radio genoemd, is een vaste verbinding ‘point-to-point’ en wordt niet gedeeld met andere gebruikers.

De betrouwbaarheid is hoog. Verbindingen tot 1Gbit zijn haalbaar.

Vanwege het plaatsen van antennes zal er altijd een site-survey nodig zijn om een goed voorstel te kunnen doen.