IP-dect

IP-dect

Een variant van een VoIP-toestel is een IP-dect basisstation.

 De meeste merken laten 4 buitenlijnen toe terwijl er bv. een 6-tal handsets geregistreerd kunnen worden. Hierdoor is een enkele basispost eigenlijk al een op zich staande mini centrale.

Wanneer er een betrekkelijk klein gebied bestreken hoeft te worden kan vaak prima worden volstaan met een enkele basispost. Ook wanneer het aantal medewerkers beperkt blijft is ook de uitbreiding van het dekkingsgebied eenvoudig te vergroten met een of meerdere versterkers.

Bij grotere installaties kan uitgeweken worden naar een geïntegreerd dect-systeem. Meerdere – vaak door een controller gekoppelde – basisposten laten toe dat niet alleen het dekkingsgebied groter wordt, maar ook het meenemen van een gesprek van zender naar zender is hiermee gewaarborgd.