Uw nummer meeverhuizen

Nummerbehoud

In Nederland is recht op nummerbehoud goed geregeld. Een onafhankelijke vereniging houdt toezicht en coördineert.

Wanneer iemand veranderen wil van provider, dan moet het nummer mee te nemen zijn. Dit proces heet het porteren van telefoonnummers.

Wij, als lid, hebben toegang tot het porteerportaal en houden daarbij zicht op de stand van zaken. Verzoek tot porteren, communiceren van wensdata, definitief maken van de porteringen: alles onder handbereik!