Software VoIPcentrale op uw server

Software PBX

Een softwarematige VoIP centrale zoals bijv. die van 3CX is ook een mooie mengvorm: de software laat zich installeren op een server.

Ook waar reeds een omgeving is waar men virtuele servers (VMware of soortgelijk) behoort installatie tot de mogelijkheden.

Lokale opslag van gespreksopnamen, de aansturing van een ‘Wallboard’, digitale receptie etc. zijn hierbij interessante features.

Medewerkers kunnen een vast toestel aanmelden maar ook een softwarematige applicatie. Deze zijn beschikbaar voor Windows en Mac. Voor smartphones zijn apps te downloaden voor Android en iOS.